Monthly Archives: Tháng Hai 2019

TÀI KHOẢN BMJ

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI KHOẢN Y HỌC Bản quyền- Đầy đủ tính năng- Tiết Kiệm BMJ Best Practice – BMJ LEARNING – BMJ ONEXAMINATION Về BMJ Best Practice: BMJ Best Practice là một công cụ hỗ trợ việc ra quyết định lâm sàng trực tuyến cho phép truy cập nhanh và chính xác các thông tin […]

TÀI KHOẢN UPTODATE

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI KHOẢN Y HỌC Bản quyền- Đầy đủ tính năng- Tiết Kiệm 1. Tin cậy Đây là tài khoản Uptodate Anywhere được cung cấp bởi 1 số trường đại học uy tín. Được đăng kí bằng Email của chính bạn. Có email xác thực từ Uptodate.com sau khi đăng kí hoàn tất, hàng tuần bạn sẽ nhận […]